Serooskerke

Serooskerke is een typisch Walchers dorp om een kleine dorpskern, bestaande uit kerk met kerkplein, en een aantal boerderijen daaromheen. Het is ontstaan in de twaalfde eeuw. Het dorp bevatte in de Middeleeuwen een klooster.

Gouden Schat

In 1966 kreeg het dorp nationale faam door een waardevolle historische vondst. Een boerenknecht stuitte bij het graven in een preiveldje op een gouden munt. De schat bestond uiteindelijk uit ruim duizend gouden munten. De munten dateerden uit de periode eind zestiende, begin zeventiende eeuw. Nog nooit was er zo’n verscheidenheid aan munten gevonden. De goudschat leverde ruim 340.000 euro op, waar de gemeente voor de helft aanspraak op kon maken. Als cadeau aan het dorp werd het zwembad De Goudvijver gebouwd.

Molen de jonge Johannes

Molen de jonge Johannes is een korenmolen in Serooskerke. De molen werd in 1835 gebouwd ter vervanging van een versleten standerdmolen en is tot 1963 in bedrijf geweest. De molen draait nog vrijwel dagelijks. Onderin de molen is een klein molenwinkeltje gevestigd, waarin naast graanproducten ook streekproducten worden verkocht. Vanaf het terras en de speeltuin bij het restaurant heeft men een goed zicht op de molen, die tot 2005 in bonte kleuren geschilderd was, maar sindsdien kleurig is beschilderd. Molen de jonge Johannes maalt af en toe graan op vrijwillige basis. Tijdens de openingsuren van het restaurant is de molen te bezoeken.

Molen de jonge Johannes